Joran’s Sheds

Nederlands:

Zo langzamerhand krijgen we de dingen af. Om iedereen een schot voor de boeg te geven zijn hier twee gebouwen die behoren bij de nieuwe map Joran’s farm.
De kleine hal kost 165.000 euro en de groter 224.000 euro.
In de shop staan ze in een aparte catagrie. Joran’s Farm.
Het zip bestand uitpakken.

Engels:

Gradually we get things done. To give everyone a shot, there are two buildings that belong to the new map Joran’s farm.
The small hall costs 165,000 euros and the larger 224,000 euros.
In the shop they are in a separate catagory. Joran’s Farm.
you need to unpack teh zip file

Deutsch:

Allmählich erledigen wir die Dinge. Um jedem eine Chance zu geben, gibt es zwei Gebäude, die zu der neuen Karte Joran’s Farm gehören.
Die kleine Halle kostet 165.000 Euro und die größeren 224.000 Euro.
Im Laden sind sie in einer separaten Kategorie. Joran’s Farm.
Zip file aupacken/

Credits: Christen Farmland Technik / Ruffrider

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *